ימים ושעות פעילות 
ימים א' עד ה' 7:30-16:30
ימי  ו' ( בתיאום )  7:30-12:30 
ערב חג בתאום מראש


שד' מרילנד 1 ראשון לציון  
כתובת למשלוח דואר:
שד' ירושלים 152 
חולון מיקוד 58827

צרו קשר
  פקס 5074959- 03 
ormidan@ormidan.com  

צרו קשר בטלפון
5092496 – 03 


שפכים עם עומס אורגני ( שמנים אורגניים)


עומס אורגני הוא ריכוזם של כלל החומרים האורגניים במי השפכים. חומרים אורגניים הנמצאים בשפכים הם תוצר של פעילות אורגניזמים , או שרידיהם של האורגניזמים עצמם.

מתקני הטיהור שפכים ( מט"ש ) מתמודדים עם עומסים אורגניים בדרך של פעילות מיקרוביאלית המפרקת את השרשראות האורגניות , אולם הם אינם בנויים להתמודד עם ריכוז גבוה של חומרים אורגניים, ריכוז כזה גורם להאטת פעילות המט"ש והוא עלול אף לגרום לקריסתו.

תקנת רישוי עסקים ( תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל, תשמ"ג 1983) מחייבת פתרון קצה מאושר לטיפול וסילוק השפכים.
בסעיף 36 סעיף משנה א ( 5 ) רשום - "יותקן בצנרת מפריד שומן".

על פי הרשום בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב ( שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב תשע"ד 2014 ) - "המפריד יפונה ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית". "העסק חייב ברשום מסודר על תדירות הפינויים לאתר מאושר".      "קבלות (תעודות קליטה) ישמרו בעסק למשך שלש שנים לפחות".

בתי עסק בהם שפכים עם שמנים אורגניים - מפעלי מזון , אולמות אירועים, בתי מלון, קניונים, בתי חולים, מסעדות /בתי קפה.

מתקן "אורמידן" מאושר לקליטה וטיפול בשפכים עם שמנים אורגניים.

טואול - בניית אתרים