ימים ושעות פעילות 
ימים א' עד ה' 7:30-16:30
ימי  ו' ( בתיאום )  7:30-12:30 
ערב חג בתאום מראש


שד' מרילנד 1 ראשון לציון  
כתובת למשלוח דואר:
שד' ירושלים 152 
חולון מיקוד 58827

צרו קשר
  פקס 5074959- 03 
ormidan@ormidan.com  

צרו קשר בטלפון
5092496 – 03 

שפכים עם שמנים מינרליים

שמן מינרלי מופק כתוצר לוואי בתהליך זיקוק הנפט. זהו שמן שקוף וחסר ריח , המשמש בתעשיות שונות כמו הביו-רפואה , הקוסמטיקה , ציוד מכאני ואלקטרוני ואף בתעשיות המזון. השמן המינרלי אינו מוליך חשמל ולכן משמש בתעשיית האלקטרוניקה כחומר סיכוך וכמפחית חום. 

שפכים המכילים כמות רבה של שמן מינרלי עלולים לפגוע במתקן לטיפול שפכים ( מט"ש ) עקב התמצקות השמן והדבקות בצנרת ובמשאבות.


על פי כללי תאגידי המים והביוב
( שפכים המוזרמים למערכת הביוב ) תשע"ד 2014 , " מפעל לא יזרים למערכת הביוב של החברה במישרין או בעקיפין ולא ירשה לאחר להזרים משטחו או באמצעות מתקניו , שפכי תעשיה המוגדרים כשפכים אסורים " .  
בתוספת הראשונה לכללי תאגידי המים , סעיף 1 ( 12 ) מוגדר כי - " שפכים עם שמן מינרלי בריכוז העולה על 20 מיליגרם לליטר , מוגדרים כשפכים אסורים להזרמה לביוב".

בתקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות ) תשס"א 2000 רשום - " בעל העסק יתקין ויתחזק באופן שלא יגרום זיהום לסביבה מערכת איסוף וטיפול לתשטיפים ושפכים המכילים שמן ו/או דלק.   תדירות פינוי המפריד תהיה על פי הוראות היצרן ובכל מקרה לא תפחת מפעם אחת ברבעון. 
בעל העסק יפנה את תכולת המפריד למתקן טיפול ומחזור ייעודי לשפכים אלו המורשה על פי כל דין באמצעות מכלית ייעודית למטרה זו בלבד המורשת לפי כל דין.
העותקים של תעודות המשלוח ותעודות קליטת השפכים חתומות ע"י יעד הפינוי , ישמרו בעסק למשך שלש שנים לפחות ויוצגו או יימסרו לנותן האישורר על פי דרישתו.


בתי עסק בהם שפכים עם שמנים מינרליים - תחנות דלק , מכוני שטיפה רכב , מוסכים , מפעלי כימיה , מפעלי טקסטיל , מפעלי ציפוי ועוד.

מתקן " אורמידן " מאושר לקליטה וטיפול בשפכים עם שמנים מינרליים .

 


טואול בניית אתרים