ימים ושעות פעילות 
ימים א' עד ה' 7:30-16:30
ימי  ו' ( בתיאום )  7:30-12:30 
ערב חג בתאום מראש


שד' מרילנד 1 ראשון לציון  
כתובת למשלוח דואר:
שד' ירושלים 152 
חולון מיקוד 58827

צרו קשר
  פקס 5074959- 03 
ormidan@ormidan.com  

צרו קשר בטלפון
5092496 – 03 

שפכים סניטריים


התוספת הראשונה בכללי תאגידי מים וביוב ( שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד 2014 , קובעת את השפכים האסורים להזרמה למערכת העירונית.
"מפעל לא יזרים למערכת הביוב של החברה במישרין או בעקיפין ולא ירשה לאחר להזרים משטחו או באמצעות מתקניו שפכי תעשיה המוגדרים כשפכים אסורים".
רשימה זו כוללת בין היתר ( סעיפים 2-5 ) - "שפכים בהם חומרים העלולים לגרום בדרך כלשהי להפרעה משמעותית באיסופם או בטיפולם של השפכים במערכת הביוב ".
הרשימה מפרטת רשימה ארוכה של חומרים אסורים.

מקורות השפכים הסניטריים - בורות רקב ושימושי קרקע שאינם מחוברים למערכות הביוב העירוניות ,  מתחנות שאיבה , ניקוי קווי מים. 

מתקן "אורמידן" מאושר לקליטה וטיפול בשפכים סניטריים.


טואול בניית אתרים